Zašto je nova generacija problematična roditeljima?

– Zato što je svaka nova generacija inteligentnija, a inteligencija donosi probleme.

Inteligencija se ne stiče. Inteligencija je urođena, ugrađena, ona je sastavni deo života, ne postoji život bez inteligencije. Život i inteligencija su sinonimi. – Osho

Svaka generacija je inteligentnija od prethodne (to ne znači pametnija, ne znači bolja, već drugačija)

Svako dete i treba da bude inteligentnije od svojih roditelja jer se rađa u savremenijem i modernijem svetu, gde dominira evolucija, kreacionizam i drugačiji pogled na svet. Ono u čemu su roditelji važniji, bolji i drugačiji, jeste u životnom iskustvu i na osnovu njihovog iskustva mogu usmeriti i preusmeriti decu da ne zapadnu u nekakve teže nevolje.

Deca će svakako zapasti u nevolje tokom svog razvoja, jer život nije linearan, život je put sa dosta prepreka, i zato su roditelji neophodni da se bave prevencijom ili intervencijom dečijeg razvoja.

Dešava se da se roditelji često verbalno sukobljavaju sa svojom decom, pogotovo uzrasta tinejdžera, kada ne shvataju njihovu inteligenciju i potrebe za nekim njima znanim potrebama i željama, pa roditelji iz čiste zaštite, bezbednosti svoje dece, reaguju onako kako deci ne odgovara, uključujući zabrane, kontrolisanje i negodovanje.

Nisu krivi roditelji što ih ne razumeju, nisu odrasli u tom dobu, ali sa razlogom brinu jer deca nemaju iskustva i ne znaju koje opasnosti vrebaju iz raznih svakodnevnih životnih situacija.

Tinejdžeri su u teškoj situaciji. Menjaju se. Svaki dan, minut, sekund im se plasira neka nova informacija putem digitalnih uređaja, interneta. Svakoga dana im se otvaraju nove dimenzije života. Prolaze kroz transformaciju. Zbog svega toga im je potrebna bezgranična pomoć roditelja.

Trenutno tinejdžeri gotovo da i ne viđaju svoje roditelje, čak iako žive u istoj kući. Neki skoro da i ne razgovaraju sa roditeljima, ne razumeju se i nemaju vremena jer vreme koje bi možda i proveli sa roditeljima, neki će radije provesti na telefonu. Ne razumeju tačke gledišta svojih roditelja i brigu o njima, ali ni roditelji ne razumeju način razmišljanja svoje dece i potrebu za zadovoljenjem nagona koji ih nesvesno tera da postanu zavisni od interneta. Sreću se povremeno kada tinejdžerima treba novac ili neke druge životne potrepštine.

Nažalost, jaz se produbljuje sve dok jednoga dana ne postanu potpuni stranci…

Kakva šteta – reče Osho.

Kako rešiti ovaj naizgled nerešiv problem?

Svako živo biće ima potrebu da pripada nekome, pogotovo deca, i ta potreba se najviše javlja u tinejdž dobu i ako deca osete da ne pripadaju porodici težiće da pripadaju nekome ili nečemu drugom, jer previše su mladi i previše uplašeni da bi bili emocinalno sami na svetu.

Sa decom se veza gradi od rođenja, ali se u nekoj životnoj dobi može istanjiti ili čak i prekinuti ukoliko se baš oseti nerazumevanje detetove inteligencije i detetovih potreba. Tada dolazi do jaza između dece i roditelja, a on je uzrok svih problema.

Roditelji nekako žele od dece da znaju istinu, a kada im deca kažu, oni ih kritikuju. Logično je da dete nema više želju da bilo šta kaže roditelju, a ima nevereovatnu potrebu za time i zato se okreće ka nekome ili nečemu što u većini situacija može uticati loše na detetov dalji sled životnih događaja. Tinejdžeri su tada ranjiviji, osetljiviji i povodljiviji, odlična podloga za iskorišćavanje. Lako ih mogu naterati da počine neko zlodelo, mogu ih naterati da se drogiraju, kradu, biju. Zato je veoma važno da se taj jaz sa decom premosti kako bi deca ponovo stekla sigurnost u svoje roditelje, jer oni i jesu najveća sigurna luka za svoju decu.

tinejdzeri-nerazumevanje-roditelji-edukacija-razvoj-roditeljstvo

Svako dete zna da se njegovi pogledi na svet razlikuju od pogleda i doživljaja njegovog roditelja i to i jeste najbolji pokazitelj da je svako biće individua za sebe, i važno je nastojati podržati i preusmaravati, čuvati, negovati i savetovati dete kako da tu svoju individualnost razvija svojom kreacijom i time niže uspehe u životu.

Autor teksta: Bojana Stanković

Ukoliko imate nekih pitanja na ovu temu, možete mi pisati na mejl: edurazvoj@gmail.com

Ovaj tekst je zaštićen autorskim pravima. Za korišćenje delova teksta, potrebno je da nas kontaktirate putem mejla: edurazvoj@gmail.com

deca-uce-od-nas-bojana-stankovic-poruci-knjigu