O knjizi

 • Zašto svako 3. dete predškolskog uzrasta ima problem sa razvojem govora?
 • Zašto deca školskog uzrasta imaju problem sa koncentracijom i pažnjom u školi?
 • Zašto je sve veći broj dece koja pokazuju agresivno ponašanje?
 • Kako i šta raditi da se umanji broj dece zavisne od digitalnih uređaja?
 • Zašto je emocionalna inteligencija važnija od drugih?
 • Kako pomoći deci da se razviju u zdravu ličnost?
 • Zašto se broji sve veći broj dece koja imaju mentalnih i emocionalnih problema?
 • Kako raditi na podsticaju zdravih porodičnih odnosa?
 • Šta je to što ima svaka porodica, (ništa ne košta), a potrebna je svakom detetu za njegov emocionalni i mentalni razvoj?
 • Zašto je svako dete individua za sebe sa neograničenim mogućnostima za razvoj potencijala i kako se taj potencijal razvija?
 • Ko sve pored roditelja ima veliki uticaj na odgajanje deteta u današnje digitalno doba?
 • Kako ostati normalan roditelj u današnje digitalno doba?

Knjiga „Deca uče od nas“ je priručnik koji će vam olakšati svakodnevne situacije i digitalne izazove u odnosu sa vašom decom.

o-knjizi-deca-uce-od-nas-trece-izdanje

Knjiga „Deca uče od nas“ je autorsko delo koje je nastalo iz dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom, radionicama sa roditeljima, istraživanjima na temu „Zašto su neka deca srećnija i uspešnija od druge dece i koji su to u današnje digitalno doba spoljašnji faktori koji utiču na mentalni i emocionalni razvoj dece i koji su dominantniji u odganjaju dece od samih roditelja.

Ako bar 10% primera i saveta iz ove knjige primenite u praksi, shvatićete u kojim segmentima života pravite nepotrebne greške koje vam oduzimaju dobru energiju, a stvaraju stres, što utiče na loše porodične odnose.

Reč autora – Bojane Stanković

„Deca uče od nas“ i blogovi koje uređujem se ne bave vaspitavanjem dece. To je posao samog roditelja, jer svaki roditelj ima svoje metode, vizije i uverenja na koji način želi da vaspitava svoje dete.

Moja vizija sadržaja knjige i blogova koje pišem jeste da prenesem informacije svima koji imaju kontakt sa decom da osveste koji su to u današnjem digitalnom svetu spoljni faktori koji pozitivno i negativno utiču na sve razvojne faze, tj. mentalne i emocionalne promene kroz koje deca prolaze tokom odrastanja i da primerima kroz istraživanja, teorijom i praksom prikažem kako prepoznati situacije (dobre i loše) u kojima će se deca nalaziti i kako im na što lakši i efikasniji način pristupiti.

Iskustvo mi je pokazalo da se najveće greške prave iz neznanja. Teško je danas primenjivati neke metode koje su godinama unazad možda i imale nekog efekta, iz razloga što tada nije bilo ovoliko spoljašnjih faktora koji utiču na psiho-fizički razvoj dece.

Najvažniju ulogu u svemu tome imamo mi, roditelji, kao prvi i najvažniji model ponašanja svom detetu.

Knjiga „Deca uče od nas“ obiluje temama koje su naša svakodnevna realnost u odgoju naše dece. Ova knjiga je praktični priručnik koja vam nudi dokazana rešenja, istraživanja, lična iskustva i iskustva drugih kako biste mogli prepoznati određene situacije ili stanja u kojima su se vaša deca nalazila, trenutno nalaze ili će se tek naći. Svako dete, ama baš svako dete, koje god nacionalnosti, od rođenja do tinejdžerskog doba prolazi kroz slične ili iste razvojne faze. Garantujem da svaki roditelj može da se izbori sa svim ili većinom razvojnih faza kroz koje dete prolazi, samo je važno primeniti određene veštine za određene situacije.

Svrha ove knjige jeste da vam prenese informacije, a vi sami odlučite šta je od toga korisno za vas.

Zahvaljujem se svima koji mi pišu o svojim iskustvima i pozivam i druge da mi pišu o temama koje bi voleli da čitaju na blogu.

Naoružajte se strpljenjem i vežbajte da ostanete dosledni tokom primene ponuđenih veština koje se nalaze u knjizi.

Za dodatna pitanja u vezi sa knjigom možete mi pisati na mail edurazvoj@gmail.com